https://zalo.me/0908474333
0908 474 333

Các loại bìa giấy phổ biến hiện nay

Bìa có thể có cấu trúc một lớp hoặc nhiều lớp, được tạo hình trên máy xeo dài, xeo tròn hoặc máy xeo dài nhiều thùng phun bột. Sau đây là một số loại bìa.

Danh mục: