https://zalo.me/0908474333
0908 474 333

Các loại giấy nên và không nên sử dụng trong qúa trình in ấn

Để biết cách chọn giấy nào nên và không nên sử dụng trong in ấn là công việc nên đầu tư thật chăm chút ngay từ ban đầu, trước cả khi phác thảo trên máy tính. Sau đó, bạn có thể tối ưu hóa việc thiết kế và sản xuất dựa trên loại giấy bạn đã chọn.Việc này không chỉ giúp bạn có những cảm nhận phù hợp, mà còn lường được những vấn đề về in ấn và chi phí

Danh mục: