https://zalo.me/0908474333
0908 474 333

Các phương pháp tái chế hộp carton thay thế

Việc sử dụng nguồn nguyên liệu chính để sản xuất giấy là giấy đã qua sử dụng (giấy tái chế) sẽ giúp giảm thiểu số lượng lớn chất thải ra môi trường; cây xanh sẽ bớt bị đốn hạ; ngoài ra, còn là biện pháp hữu hiệu giảm tải chi phí xử lý chất thải, từ đó dẫn đến hạ giá thành sản phẩm.

Danh mục: