https://zalo.me/0908474333
0908 474 333

Chất liệu dùng để sản xuất bìa giấy carton

 Giấy carton sẽ được sản xuất dựa trên bột gỗ tự nhiên hoặc dùng các loại giấy cũ để tái chế lại. Đây là nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao nhất khi tiến hành sản xuất loại giấy này. Loại giấy được dùng làm nguyên liệu sẽ được xử lý qua các công đoạn khắt khe để tạo thành loại giấy cuối cùng để sản xuất. Sau khi xử lý giấy xong thì tùy theo phân khúc giấy bìa cứng doanh nghiệp phân phối mà sản xuất theo quy trình thông thường hoặc cao cấp.

 

 

Danh mục: