https://zalo.me/0908474333
0908 474 333

Giấy Kraft trắng phát triển sôi nổi tại thị trường Việt Nam

Giấy Kraft trắng là dòng sản phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu đã qua xử lý tẩy trắng. Loại giấy này mang mọi ưu điểm như giấy Kraft thường.

Danh mục: